אתיקה עסקית

כנות
כנות ואחריות הם הערכים החשובים ביותר בכל התהליכים והמגעים העסקיים שלנו. אנו מתנהלים בכנות ואחריות גם בקשר לכל העובדים ובעלי המניות שלנו.
האחריות שלנו
בנוסף לאחריות שלנו על פי חוק, אנו מבטאים את האחריות שלנו גם כלפי הלקוחות, העובדים, בעלי המניות, הספקים, השותפים העסקיים, המתחרים, החברה והאנושות.
אחריות על פי חוק
בעת פעילותנו העסקית, אנו מתייחסים בצורה שוויונית לכל הארגונים הציבוריים והמוסדות, ארגונים מנהליים, עמותות ומפלגות פוליטיות מבלי לצפות לטובות הנאה, ומבצעים את העבודה שלנו תוך מודעות לעניין זה.
אחריות מול הלקוחות
אנו עובדים בצורה המדגישה את שביעות הרצון של הלקוחות, ובגישה הצופה מראש ומגיבה בהתאם לצרכים ולדרישות של הלקוחות שלנו בזמן הקצר ביותר. אנו מספקים את השירותים שלנו בזמן, בתנאים אותם הבטחנו ומתייחסים ללקוחות שלנו בכבוד, צדק שוויון ונימוס.
אחריות מול העובדים
אנו מוודאים שהעובדים שלנו מקבלים את כל הזכויות המגיעות להם בצורה שלמה ומדויקת. אנו מתייחסים לעובדים שלנו בכנות ובשוויוניות, ומתאמצים ליצור סביבת עבודה אמינה ובריאה ללא אפליה. אנו מספקים את המשאבים לצורך פיתוח אישי של העובדים שלנו, מעודדים אותם להתנדב בפעילות למען הקהילה, עם מודעות חברתית ואיזון בין העבודה לחיים הפרטיים.
אחריות מול הספקים/שותפים עסקיים
אנו נוהגים בשוויוניות ובכבוד, וכמצופה מלקוח טוב ואנו דואגים לבצע את המחויבויות שלנו בזמן. אנו מגנים בזהירות רבה על המידע החסוי של האנשים והחברות עמם אנו עובדים, וכמו כן של השותפים העסקיים שלנו.
אחריות כלפי המתחרים
אנו מתחרים אך ורק בצורה אתית וחוקית ונמנעים מתחרות לא הוגנת. אנו תומכים בקיום מבנים תחרותיים לטובת הכלל.