מדיניות הבטחת איכות

מדיניות הבטחת איכות

"הבנה של ציפיות הלקוחות שלנו משמעותה מצויינות"
העקרונות שהם בסיס למסקנה הזו הם:
מכוונים למצוינות ולהשגת מצוינות
עובדים ביעילות כדי ליצור ערך מוסף
פועלים בעיקרון של "פיתוח תמידי" בכל מעשינו
מבטיחים שכל המנהלים וכוח האדם אחראיים ואיכותיים
Increasing our skills and quality awareness through trainings.
יוצרים סביבת עבודה אפקטיבית, הרמונית ויצירתית לעשייה שלנו עם העובדים שלנו והארגונים המקבלים שירות מאיתנו, ומוודאים פיתוח תמידי ומאמצים משותפים ככל שמתאפשר